MFFS

Årsmøte 2019

Alle medlemmer er hjertelig velkomne til MFFS årsmøte 2019.

 

Saksliste:

  1. Konstituering av årsmøte
  2. Godkjenning av årsberetning
  3. Godkjenning av årsregnskap
  4. Valg
    1. Styre
    2. Råd
    3. Valgkomite

Når: Onsdag 8. mai 2019
Tid: Kl. 19:00
Sted: Sparebank 1 SR bank, Bjergsted Terrasse 1

 

Påmelding til morten@papirfly.no innen 6. mai.

Årsberetning kan lastes ned her

Med vennlig hilsen
Styret

Meld deg på nyhetsbrev fra MFFS