Kunsten å videreforedle en av Norges sterkeste merkevarer

Den Norske Turistforening (DNT) markerer 150 år i 2018 og har mer enn 300 000 medlemmer. Organisasjonen har de senere år opplevd en voldsom vekst i medlemsantall. Hva nå?

Hvordan skal DNT greie å mobilisere enda flere til å finne veien ut i naturen og ut på tur? Hvilke tilbud mot hvilke målgrupper, og ikke minst hvordan skal DNT nå frem til dem? Med produktet, selveste naturen?

Dag Terje Klarp Solvang tok nylig over jobben som generalsekretær DNT. Han har forflyttet seg fra én medlemsorganisasjon til en annen, fra jobben som Kampanjesjef i Høyre til DNT.

Dag Terje er tidligere leder av Gastronomisk institutt, og administrerende direktør i Melvær&Lien i Stavanger.

Han kommer på frokostmøte 5. februar for å snakke om produktet, virkemidler og videreforedlingen av en allerede sterk merkevare.

Pris for medlemmer: Gratis
Pris for ikke-medlemmer: 450 kr
Sted: Clarion Hotel Energy
Dato: 05.februar 2019
Klokkeslett: 08:00-09:30 (Foredraget starter 08:30)

Deltakerliste

Firmasorter i synkende rekkefølge Navn Stilling
Aibel AS Mona Winge Kommunikasjonsleder
Aibel AS Christian Foder Kommunikasjonsrådgiver
Impress Publisering AS Ole J. Askeland Redaktør
Universitetet i Stavanger Helene Gram Seniorrådgiver