Årsmøte 2018

Alle medlemmer er hjertelig velkomne til MFFS årsmøte 2018.

Saksliste:

  1. Konstituering av årsmøte
  2. Godkjenning av årsberetning
  3. Godkjenning av årsregnskap
  4. Valg
    1. Styre
    2. Råd
    3. Valgkomite

Når: Onsdag 18. april 2018
Tid: Kl. 18:30
Sted: Sparebank 1 SR bank, Bjergsted Terrasse 1

 

Påmelding til morten@papirfly.no innen 10. april.

Årsberetning legges ut her i løpet av de neste dagene

Med vennlig hilsen
Styret