Dato:

04.02.2019

Tid:

08:00 - 09:30

Sted:

Clarion Hotel Energy

Pris:

Gratis / 450 kr

Den Norske Turistforening (DNT) markerer 150 år i 2018 og har mer enn 300 000 medlemmer. Organisasjonen har de senere år opplevd en voldsom vekst i medlemsantall. Hva nå?

Hvordan skal DNT greie å mobilisere enda flere til å finne veien ut i naturen og ut på tur? Hvilke tilbud mot hvilke målgrupper, og ikke minst hvordan skal DNT nå frem til dem? Med produktet, selveste naturen?

  • Registrering til denne hendelsen er stengt

Dag Terje Klarp Solvang

Dag Terje Klarp Solvang tok nylig over jobben som generalsekretær DNT. Han har forflyttet seg fra én medlemsorganisasjon til en annen, fra jobben som Kampanjesjef i Høyre til DNT.

Dag Terje er tidligere leder av Gastronomisk institutt, og administrerende direktør i Melvær&Lien i Stavanger.

Han kommer på frokostmøte 5. februar for å snakke om produktet, virkemidler og videreforedlingen av en allerede sterk merkevare.

Tidligere arrangementer

Hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert ved å registrere deg på vårt nyhetsbrev. Det vil være nyttig. Vi lover.